Mobiele Surveillance

Mobiele Surveillance is een aanvullende vorm van beveiliging op uw alarmsysteem. Het professionele beveiligingsteam van Nobel Beveiliging verricht actieve surveillances en woonhuisbeveiliging in de regio.

Intensieve surveillance's waardoor er een sterke en preventieve werking ontstaat en ongewenste situaties snel worden opgemerkt. Volstrekt willekeurig, of op door u gewenste tijdstippen, zijn onze surveillanten zichtbaar aanwezig in uw buurt.

Door onze preventieve aanwezigheid worden onraad en criminaliteit in een vroeg stadium gesignaleerd. Onze getrainde medewerkers weten wat zij kunnen verwachten, zij handelen preventief waar het kan en repressief als het moet.

 

“Vertrouwen is goed, controle is beter”.

 

Het doel van de mobiele surveillance is het voorkomen en terugdringen van criminaliteit, vandalisme en het creëren van een veilige woon/werkomgeving. Wij kunnen het volgende verzorgen tijdens de surveillance:

 

 

 

 

 

Onze herkenbare auto's hebben een sterke preventieve werking. De uitrusting is zodanig dat onze medewerkers repressief kunnen handelen. Doordat wij intensief aanwezig zijn in een relatief klein gebied, kunnen wij snel ter plaatse zijn en schadebeperkend handelen in geval van een calamiteit.

 

Graag bespreken wij met u, wat het beste bij uw situatie past.

 

Openings- en sluitingsrondes

Wij bieden begeleiding bij het openen en/of sluiten van uw pand om de veiligheid van uw personeel te vergroten en de kans op een overval te verkleinen. In de praktijk blijkt dat veel bedrijven de openings- en sluitingsprocedures niet optimaal hebben georganiseerd. Afhankelijk van de bedrijfsrisico’s kan Nobel Beveiliging adviseren en ondersteunen om tot een goede openings- en/of sluitingsprocedure te komen. Indien gewenst kunnen wij beveiligen bij openings- en sluitingsprocedures. De openings- en sluitingsrondes van Nobel Beveiliging zijn bij uitstek geschikt wanneer veel verschillende mensen, wisselend, uw pand openen en/of sluiten.  Nobel Beveiliging is dan eindverantwoordelijk voor het controleren en correct afsluiten van uw pand. Daarmee kunt u het aantal sleutels beperken en heeft u maar één aanspreekpunt in geval van een calamiteit.

 

 

“Servicegericht werken, naar de wensen van de klant”.